TÜRK DİLİ DERNEĞİ

Türk Dili Derneği, Türkçesi Varken Topluluğu üyeleriniñ kurduğu, resmiyetine 2 Şubat 2015 günü kavuşmuş olan dernektir. Derneğiñ merkezi İstanbul’dur.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünüñ antlaşması ile ortaöğretim kurumlarında eski alfabeleri ve Göktürkçeyi tanıtma étkinlikleri yapma yétkisi bulunan tek kurumdur.

Derneğiñ amacı, 28 Şubat 2015’te Yıldız Teknik Üniversitesinde duyurulan bildiride “târihî veya çağdaş Türk dil ve ağızlarını korumak, yaşatmak, dilbilimsel ölçütler ışığında araştırmak ve araştırma ortamına katkıda bulunmak” olarak açıklanmış, görevi ise tüzüğünde “bu amaçlar doğrultusunda hem üyelerine hem de Türk Ulusu kamuoyuna gérekli koşul ve olanakları sağlamak” olarak bélirtilmiştir.

Dernek, Gaspıralı‘nıñ “Elinden ne geliyorsa işe öñce onunla başla.” sözünü uranlık olarak kullanır.

Derneğiñ yérliğine ulaşmak ve etkinlikleri ayrıntılı olarak incelemek için: www.turkdilidernegi.org.tr

Türk Dili Derneği