ÇALIŞTAY DİZİSİ HAKKINDA

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi Dilbilimi Enstitüsü Türk Dilleri Bölümü ile Türk Dili Derneği arasında ortaklaşa düzenlenecek Tarihi Türk Yazı Dilleri Metinlerinin Harfçevrimi ve Yazıçevrimi Çalıştaylar Dizisi için iş birliği antlaşmasına kol çekilmiştir (imzalanmıştır).

Bu çalıştaylar dizisinin amacı, Türk dilli ulusların ve dışarıdan katkı sağlayacakların ortak tabanda harfçevrimi ve yazıçevrimi çalışmalarında bulunabilmelerine olanak yaratacak uygulayımsal (teknik) çözümler üretilmesi, bunun için de enstitü ve derneğin çalıştay (workshop) düzenleyerek sorunları tartışmaya açması biçiminde ön görülmektedir. Ortaya çıkan çözümler bu amaç doğrultusunda ortak bir bildiriyle kamuoyuna duyurulacaktır. Şöyle ki:

1) Dilbilimsel çalışmaların transkripsiyon ayağında ortak bir alfabe birliği bulunmamaktadır.

2) Türk dillerinde, yine bu dillerin kendi ağızlarında yer alan sesleri göstermek için kullanılan alfabelerdeki harfler dışında gerekli olan harfler konusunda ortak bir görüş yoktur.

3) Eski metinlerin günümüzü aktarımında her araştırmacının kendine özgü ses değerlerini gösteren harfler kullanması bilgi kirliliğine neden olmuş, ardından gelen öğrencilere ve araştırmacılara bilgi aktarımını güçleştirmiştir.

28 Mayıs 2021'de düzenlenecek çalıştayda bu sorunların ortak paydada çözülmesini amaçlamaktadır.


Türk Dili Derneği