BİLİM VE DANIŞMA KURULU

* Etkin görev almayan ve ileride de sorumluluğu olmayacak kimsenin adı yazılmamıştır.

Prof. Dr. Leyla KARAHAN Gazi Üniversitesi, emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU Michigan State University
Prof. Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hamidulla BALTABAYEV Özbekistan Milliy Üniversitesi
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT Ankara Üniversitesi, emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati DEVELİ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Musa DUMAN Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN Gazi Üniversitesi, emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Türk Dil Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Ayşe İLKER Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY Erciyes Üniversitesi, emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ Uluslararası Türk Akademisi Başkanı
Prof. Dr. Mesut ŞEN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan MORİNA Priştine Üniversitesi, Prizren/ Kosova
Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ Atatürk Üniversitesi, emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Zafer ÖNLER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA İstanbul Üniversitesi, emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Qosimjon SODİQOV Şarkşinaslık Üniversitesi, Taşkent
Prof. Dr. Mertol TULUM İstanbul Üniversitesi, emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Vahit TÜRK İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Güllü YOLOĞLU Bakü Üniversitesi / Azerbaycan
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. İbrahim TAŞ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü